Laulības, dzimšanas, miršanas apliecību atkārtota izsniegšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju atkārtoti saņemt laulības, miršanas vai dzimšanas apliecību; vai saņemt izziņu vai izrakstu no civilstāvokļa aktu reģistra.

Attiecīgo iesniegumu pakalpojuma saņemšanai iespējams iesniegt klātienē, Ikšķiles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, vai izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā  www.latvija.lv:

Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana

Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

Atkārtotu laulības apliecību, vai laulības reģistra ieraksta kopiju izsniedz:

 1. Personai, par kuras laulību izdarīts laulības reģistra ieraksts vai tās pilnvarotai personai;
 2. Ja laulība ir šķirta, bijušajiem laulātajiem izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju un laulības šķiršanu saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā;
 3. Ja laulības šķiršana reģistrēta dzimtsarakstu nodaļā līdz 1994.gada 31.augustam, bijušajiem laulātajiem var izsniegt izziņu par laulības šķiršanu saskaņā ar ierakstu laulības šķiršanas reģistrā.

Atkārtotu dzimšanas apliecību vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju izsniedz:

 1. Personai, par kuras dzimšanu izdarīts dzimšanas reģistra ieraksts vai tās pilnvarotai personai;
 2. Nepilngadīgas personas vecākiem, adoptētājiem vai bērna likumiskajam pārstāvim;
 3. Pilngadīgai adoptētai personai, par kuras dzimšanu izdarīts dzimšanas reģistra ieraksts.

Neizsniedz: personām, kuras no bērna atteikušās, kurām atņemtas aizgādības tiesības vai kuru bērns ir adoptēts.

Atkārtotu miršanas apliecību vai miršanas reģistra ieraksta kopiju izsniedz:

 • mirušā radiniekiem;
 • citām personām ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tās pamato savu tiesisko ieinteresētību, kuru izvērtē atbilstoši Informācijas atklātības likumā un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam;
 • Dzimtsarakstu nodaļa pēc personas lūguma uz iesnieguma pamata var izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no reģistra, kā arī apstiprina civilstāvokļa aktu reģistrāciju arhīva dokumentu kopijas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 • iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības saņemšanai vai izziņas, vai izraksta no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai.

Termiņš

1 mēneša laikā


Pakalpojuma maksa

 1. Valsts nodeva par atkārtotu apliecības izsniegšanu – EUR 7.
 2. Maksa par izziņu vai izrakstu – EUR 1,42.

Kontaktinformācija

Valentīna Kābele, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ikšķile, Peldu iela 22, 301.kab., tālr.: 65055457, e-pasts: dzimtsaraksti@ikskile.lv 


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 12.00


Papildus dokumenti

Personas iesniegums


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu