Ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšana

Pakalpojuma apraksts

Pašvaldība ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja: 

 1. persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas; 
 2. personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Pašvaldība pārbauda deklarēto ziņu patiesumu: 

 1.  pēc savas iniciatīvas; 
 2.  pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai citas ieinteresētas personas iesnieguma. 

Pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas: 

 1. pēc tās rīcībā esošajiem dokumentiem; 
 2. pēc informācijas sistēmu datiem: 
  •  Iedzīvotāju reģistrā; 
  •   Valsts adrešu reģistrā. 
 3. uzaicinot personu iesniegt dokumentu, kas apliecina deklarēto ziņu patiesumu (piemēram, īres līguma vai vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieka esamību, vai tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā esamību); 
 4. pieprasot ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka. 

Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība konstatē, ka dzīvesvietas deklarēšanas iesnieguma iesniegšanas laikā personai nebija iesniegumā norādītā tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas iesniegšanas datumu. 
Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu. 

Pēc ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas, pašvaldība aktualizē minēto informāciju Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Aizpildīts iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu


Termiņš

1 kalendārais mēnesis vai ilgāk


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Kontaktinformācija

Liene Ozoliņa, klientu apkalpošanas speciāliste

Peldu iela 22, Ikšķile, tālr.: 65020896, e-pasts: liene.ozolina@ikskile.lv

Irīna Vāvere, Klientu apkalpošanas centra vadītāja Ikšķilē

Peldu ielā 22, Ikšķilē, 107.kab., tālr.: 65020897, e-pasts: irina.vavere@ikskile.lv

Ilona Balode, Klientu apkalpošanas centra vadītāja Tīnūžos

“Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles novads, tālr.: 65068952, e-pasts: ilona.balode@ikskile.lv        


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 15.00


Papildu dokumenti

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vienai personai (Skatīt pielikumā)

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vairākām personām (Skatīt pielikumā)


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu


Pielikumi:

Iesniegums - Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu