Būvprojekta izmaiņu saskaņošana

Pakalpojuma apraksts izstrādes stadijā.