Iepirkuma "Nogāzes ielas Ikšķilē asfaltbetona seguma izbūve" (ID Nr. INP 2019/10) rezultāts

31. Jūlijs 2019

Paziņojums par iepirkuma rezultātu - pielikumā.

Pielikumā: Iepirkuma rezultāts