Iepirkuma “Kārklu ielas seguma, Melioratoru ielas, Sūniņu ielas un Daugavas prospekta gājēju ietves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (ID Nr.INP 2019/5) rezultāts

26. Aprīlis 2019

Paziņojums par iepirkuma rezultātu - pielikumā.

Pielikumā: Rezultāts