Iepirkuma "Ikšķiles vidusskolas telpu remonts" (ID Nr. INP 2019/7) pārtraukšana

22. Maijs 2019

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu - pielikumā. Pielikumā: Rezultāts