Iepirkuma “Ikšķiles novada kultūras un sporta pasākumu tehniskais nodrošinājums” (ID Nr.INP 2019/6) rezultāts

15. Maijs 2019

Paziņojums par iepirkuma rezultātu - pielikumā. Pielikumā: Rezultāts