Iepirkuma “Apgaismojuma izbūve Uzvaras, Vairoga, Upes, Pils un Senatnes ielā, Ikšķilē” (ID Nr. INP 2019/11) rezultāts