SIA "Ikšķiles māja"

Kontaktinformācija

Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja"

Reģistrācijas Nr. 40103416198

Bankas konta Nr. LV44UNLA0050017043444

AS SEB Banka, UNLALV2X

Faktiskā adrese : Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052,

Tālr. 65030316, fakss 65030216

Juridiskā adrese: Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

Valdes locekle 
Dina Vārslavāne
Tālr. 65055458, e-pasta adrese:dina.varslavane@ikskilesmaja.lv

Galvenā grāmatvede
Inga Vegnere 
Tālr. 65071686, 20207966, e-pasta adrese:inga.vegnere@ikskilesmaja.lv

Siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas dienesta vadītāja 
Dace Kizino 
Tālr. 25444127, e-pasta adrese:dace.kizino@ikskilesmaja.lv

Ūdenssaimniecības dienesta vadītājs 
Uģis Plaudis 
Tālr. 27333124, e-pasta adrese:ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis
Vilis Bite
Tālr: 27844103, e-pasta adrese: vilis.bite@ikskilesmaja.lv

Labiekārtošanas dienesta vadītājs
Jānis Pupčenoks
Tālr.28306973 , e-pasta adrese: janis.pupcenoks@ikskilesmaja.lv

Juristi
Ilze Kozule
Tālr. 65506680, e-pasta adrese: ilze.kozule@ikskilesmaja.lv

Kasiere 
Jeļena Vakara
Tālr. 65030249 (jautājumos par rēķiniem)

Kapsētu pārziņi
Ikšķiles pilsētas kapi – Brigita Mičurova, Tālr. 29254897 
Lazdukalna kapi – Inese Ozola-Livčāne, Tālr. 26649856

Biroja vadītāja
Edīte Puzule
Tālr. 65030316, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv  

Mājaslapa:  www.ikskilesmaja.lv

Kases darba laiki:               

Pirmdiena      8:00 – 13:00   13.30 - 19:30

Otrdiena        8:00 – 13:00   13.30 - 16:30

Trešdiena      8:00 – 13:00   13.30 - 16:30

Ceturtdiena   8:00 – 13:00   13.30 - 16:30

Piektdiena     8:00 – 13:00

Informācija par kapitālsabiedrību

Kapitālsabiedrības firmaIkšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja”
Reģistrācijas Nr.40103416198
Juridiskā adreseDainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
Pamatkapitāla lielumsEUR 234672
Kapitāla daļu turētājsIkšķiles novada pašvaldība
Pašvaldības līdzdalības apmērs100%
Kapitāla daļu turētāja pārstāvisIkšķiles novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Jankuna
Līdzdalības atbilstībaValsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts
Vispārējais stratēģiskais mērķisNodrošināt Ikšķiles novada teritorijas labiekārtošanu un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, veicinot novada attīstības ilgtspēju un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanu
Veiktie maksājumi valsts budžetā 2019.gadā

Kopā EUR 521787, tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 141906, sociālais nodoklis EUR 293575, pievienotās vērtības nodoklis EUR 70373, dabas resursu nodoklis EUR 15404, uzņēmuma ienākumu nodoklis EUR 246 un uzņēmējdarbības riska valsts nodeva EUR 283.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībāsKapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās 
Deleģētie pārvaldes uzdevumi
  1. Ielu, ceļu un laukumu uzturēšana.
  2. Parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana.
  3. Atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole.
  4. Pretplūdu pasākumu nodrošināšana.
  5. Kapsētu apsaimniekošana un uzturēšana.

 

Pielikumi:

Gada pārskats_ 2019

Operatīvā bilance_2020.g.1.ceturksnis

Deleģēšanas līgums