Pašvaldības kapitālsabiedrības

Ikšķiles novada pašvaldībai pieder kapitāldaļas šādās kapitālsabiedrībās: