Tirdzniecība.Reklāma.Ražošana

Ielu tirdzniecības organizēšana publiskās vietās.Saistošie noteikumi Nr.19/2015 (spēkā no 19.12.2015.; konsolidētā versija)


Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Ikšķiles novadā. Saistošie noteikumi Nr.50/2013 (konsolidētā versija)


Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai. Saistošie noteikumi Nr.37/2010