Noteikumu arhīvs 2018.g.

datumssaistošo noteikumu projekts
24.10.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. __/2018 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Ikšķiles novadā”
24.10.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””
24.10.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2018  „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016.gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.7/2016 “Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm””
19.09.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. __/2018 „Par kārtību Ikšķiles novada pašvaldības bērnu rotaļu un atpūtas laukumos”
22.08.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. __/2018 „Kārtība, kādā Ikšķiles novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”
23.05.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām””
23.05.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.19/2015 „Ielu tirdzniecības organizēšana publiskās vietās””
23.03.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. ___/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ikšķiles novadā””
28.03.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. ___/2018 “Grozījums Ikšķiles novada pašvaldības domes 2014.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums””
28.02.2018Par Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. ___/2018 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2014.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
21.02.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2018 „ Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””
21.02.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.__/2018 „Veselības veicināšanas centra pakalpojumu saņemšanas kārtība”
21.02.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm””
23.01.2018Saistošie noteikumi Nr. __/2018, Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. _______, “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ikšķiles novadā”
23.01.2018Ikšķiles novada pašvaldības 2017.gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr.1/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2016.gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.7/2016 “Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm””