Pašvaldības nolikums

 

Ikšķiles novada dome

Ikšķiles novada pašvaldības nolikums

Grozījumi

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17/2021 Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2021.gada 22.marts)

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13/2019 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada 28. maija saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2019.gada 25.septembris)

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13/2019 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada 28. maija saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2019.gada 28.augusts)

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17/2018 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2014.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums””(2018.gada 26.septembris)

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5/2018 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2014.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums””(2018.gada 28.februāris)

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.22/2017“Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2017.gada 20.decembris)

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9/2017 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2017.gada 15.jūnijs)

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 26/2016 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2016.gada 28.decembris)

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5/2016 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2016.gada 24.februāris)

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1/2016 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2016.gada 27.janvāris)

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 26/2015 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2015.gada 23.decemris)

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11/2015 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2015.gada 29.aprīlis)

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 36/2014 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2014.gada 23.decembris)

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 32/2014 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2014.gada 29.oktobris)

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23/2014 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” (2014.gada 30.jūlijs)

Struktūra