Nodokļu parādu dzēšana

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 3.ceturksnī

Ikšķiles novada pašvaldība saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un 25.panta trešo  un ceturto daļu ir veikusi Ikšķiles novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2020.gada 3.ceturksnī summā 3799,67 EUR.