Ēku energoefektivitāte

Par Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (konsolidēti)


„Grozījums Ikšķiles novada pašvaldības 25.05.2016. saistošajos noteikumos Nr.12/2016 „Par Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””


Saistošie noteikumi Nr. 12/2016 Par Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (konsolidēti)

Pielikumi:

Grozījumi.docx

Par pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību.docx


- Saistošie noteikumi Nr. 12/2016 \"Par Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās\" (grozījumi ar 2016.gada 27.jūlija domes lēmumu)

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.42/2013 Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.15/2011 „Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””

Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Saistošie noteikumi Nr. 15/2011 (vēsturiskā redakcija)