Iepirkums "Skeitparka izbūve Ikšķilē" (ID Nr. INP 2019/12)