Komisijas

Administratīvā komisija tālr.62903646, administrativa.komisija@ikskile.lv

Komisijas priekšsēdētājsEgita Landsberga
Komisijas locekļiValda Kurša, Kristaps Stāmurs, Linda Rābe, Ilze Kozule

Iepirkumu komisija 

Komisijas priekšsēdētājsDina Vārslavāne
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks    
 
Komisijas locekļiAndris Lakševics, Gatis Pušpurs, Ilze Samsone, Maruta Viļuma, Diāna Šika

Dzīvokļu komisija 

Komisijas priekšsēdētājsValentīns Špēlis
Komisijas locekļiBaiba Kalniņa, Kristīne Lejiņa

Pašvaldības mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisija 

Komisijas priekšsēdētājsBiruta Groza
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
Komisijas locekļiIlze Samsone, Jānis Veilands, Inguna Nollendorfa, Kristaps Stāmurs

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisija 


Komisijas priekšsēdētājs
Irīna Vāvere
Komisijas locekļiAnita Eglīte, Kristaps Stāmurs

Apstādījumu saglabāšanas komisija 

Komisijas priekšsēdētājsValentīns Špēlis
Komisijas locekļiGuna Cielava, Baiba Kalniņa

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija 

Komisijas priekšsēdētājsAnita Sārna
Komisijas locekļiValda Krinkele, Sandra Peslaka, Agita Kābele, Ingūna Bērziņa, Jānis Kravalis

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

Komisijas priekšsēdētājsSandra Siliņšmite
Komisijas locekļiAija Celmiņa, Lelde Ločmele, Inese Platpīre, Ieva Finka

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoaudita un renovācijas iesniegumu atlases komisija 

Komisijas priekšsēdētājsIrīna Vāvere
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksAndris Lakševics
Komisijas locekļiJānis Juliks, Ilze Kozule

Konkursa „Ikšķiles novada uzņēmēju (komersantu) gada balva” vērtēšanas komisija 

Komisijas priekšsēdētājsJuris Rudens
Komisijas locekļiIrīna Vāvere, Inga Šulca, Valentīns Špēlis, Zane Bēķe, Dina Vārslavāne

Konkursa „Dzintara Soduma balva” žūrijas komisija 

Komisijas locekļiDace Jansone, Roalds Dobrovenskis, Liega Piešiņa

Konkursa „Sakoptākā sēta Ikšķiles novadā” vērtēšanas komisija 

Komisijas priekšsēdētājsIeva Kraukle
Komisijas locekļiAnda Kauliņa, Inga Šulca, Valda Kurša

Konkursa „Gada pedagogs” apbalvošanas komisija 

Komisijas locekļiInga Šulca, Jānis Hartmanis, Sanda Reikmane, Ilze Dzirkale, Toms Āboltiņš

“Ikšķiles novada jauniešu projektu konkurss” un “Ikšķiles novada skolēnu biznesa ideju konkurss” vērtēšanas komisija 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieksDina Vārslavāne
Komisijas locekļiZane Bēķe, Toms Āboltiņš, Agita Kābele, Kaspars Upaciers

Konkursa „Par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai” vērtēšanas komisija 

Komisijas priekšsēdētājsDina Vārslavāne
Komisijas locekļiAgita Kābele, Einārs Ervīns Deribo, Ilze Samsone, Armands Pivors, Dace Pauriņa

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes atsavināšanas darījumu izvērtēšanas komisija 

Komisijas priekšsēdētājsBiruta Groza
Komisijas locekļiEgita Landsberga, Valentīna Kābele, Jānis Veilands, Ainārs Stiliņš

Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsIngūna Bērziņa
Komisijas locekļiDace Jansone, Valda Jermanova, Valda Krinkele, Dina Vārslavāne

Tarifu komisija

Komisijas priekšsēdētājs    
Juris Rudens
Komisijas locekļiIlze Samsone, Irīna Vāvere, Sandra Peslaka

Apbalvojumu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsInga Šulca
Komisijas locekļiValentīns Špēlis, Valda Kurša, Jānis Hartmanis, Valentīna Kābele

Ētikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs 
Komisijas locekļiZane Bēķe, Arvīds Akmanis, Ilze Kozule

Nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa un lietderīgā lietošanas laika noteikšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsJānis Juliks
Komisijas locekļiGatis Pušpurs, Marika Lipovska, Inga Krupenkova

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājsIrīna Vāvere
Komisijas sekretārsInga Šulca
Komisijas locekļiRuta Kalniņa, Melānija Mālniece, Linda Ieviņa-Asare (darbība apturēta no 1.05.2019.-13.10.2020.), Laura Salnāja, Anita Eglīte

Informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” redakcionālā komisija

Komisijas priekšsēdētājsZane Bēķe
Komisijas locekļiValda Krinkele, Inga Šulca, Dace Jansone

Pašvaldības materiālo vērtību pieņemšanas, nodošanas un norakstīšanas procesa nodrošināšanaas komisija

Komisijas priekšsēdētājsMelānija Mālniece
Komisijas locekļiAija Slucka, Inga Krupenkova, Gija Saviča

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājsKristaps Stāmurs
Komisijas locekļiAndris Neimanis, Gustavs Straupmanis, Māris Muižnieks, Ainārs Stiliņš, Jānis Cimers