Kultūras mantojuma centrs "Tīnūžu muiža"

Kultūras mantojuma centrs "Tīnūžu muiža"

Ikšķiles novada kultūras mantojuma centrs „Tīnūžu muiža” atrodas 20. gs. 30. gadu sākumā celtajā klētī un tā pamatekspozīcija veltīta latviešu strēlnieku kaujām pie Mazās Juglas upes 1917. gadā. Durvis apmeklētājiem kultūras mantojuma centrs vēra 2012. gada nogalē ar mērķi sekmēt Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt sabiedrības interesi par to, kā arī atspoguļot Latvijas vēstures un kultūras norises, ietverot pasākumu klāstu dažādām paaudzēm un interesentiem – no tradicionāliem kultūras pasākumiem līdz  kauju rekonstrukcijām.

Tīnūžu apkārtnē 1. pasaules kara laikā norisinājās latviešu strēlnieku kaujas pret vācu armiju, kuras  ir nozīmīgas visā Krievijas un Eiropas vēsturē. Tīnūžu muiža atrodas tikai pāris kilometru attālumā no latviešu strēlnieku pozīcijām šajās kaujās. Muzeja ekspozīcijā apskatāmas līdz šim nepublicētas fotogrāfijas, ieroči, uniformas un dažādi M. Juglas kauju vietās atrasti priekšmeti. Papildus pastāvīgajai ekspozīcijai katru gadu tiek veidotas tematiskas izstādes. 

 Ikšķiles vidusskolas muzejs

Muzeja vadītāja Anna Indāne
Tālrunis: 65020996
Muzeja darba laiks:
Pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00
Otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00
Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00

Ikšķiles vidusskolā darbojas Skolas muzejs, un tas sāka darboties 2011.gadā, kad materiālu un fondu vajadzībām tika izremontēta un atvēlēta 209. telpa, bet par vadītāju sāka strādāt bijusī latviešu valodas un literatūras skolotāja Anna Indāne.

Muzejs netapa tukšā vietā, materiāli par skolas un pagasta vēsturi vākti un krājušies jau no Elkšņu skolas laikiem, daudz darba skolas dokumentu krāšanā ielikusi ilggadējā skolotāja, šobrīd pensionāre, Maija Korotkēviča, kā arī pārējie skolotāji, skolēni, bērnu vecāki un Ikšķiles iedzīvotāji.

Skolas muzejā interesenti var:

  • apskatīt senās mācību grāmatas;iepazīties ar Ikšķiles skolas attīstību dažādos laika posmos;uzzināt par skolas pedagogu un absolventu gaitām un sasniegumiem;
  • ielūkoties pionieru laika hronikās un gaidu un skautu dienasgrāmatās;pārlūkot bagātīgo sporta, teātra un estrādes mākslas sasniegumu atspoguļojumu;
  • apskatīt kārtējās īslaicīgās ekspozīcijas;papildināt muzeja fondus ar interesantiem materiāliem par agrāko un tagadējo skolas dzīvi.

"Kraujas"
Tīnūžu pagasts
Ikšķiles novads
tel. +371 26669452
GPS 56.8681 24.5701