UZSAUKUMS Par daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanu

trauki

Valdība ir atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, nosakot, ka valsts budžeta finansējumu, ko IZM  aprīlī pārskaitīs 1.-4 .klašu skolēnu brīvpusdienām, pašvaldības varēs izmantot maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai.

Pašvaldības piešķirto finansējumu var izlietot tikai pusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu bērniem. Taču, ja piešķirtie līdzekļi pilnībā netiks izmantoti šīs vecuma grupas bērnu ēdināšanai, pašvaldība ir tiesīga piešķirt pusdienas arī 5.-9. klašu skolēniem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā līdz 14. aprīlim mācības Latvijas izglītības iestādēs notiek attālināti, tāpēc bērniem nav iespēju reizi dienā paēst siltas pusdienas. Vissāpīgāk šo problēmu izjūt bērni no sociāli neaizsargātajām – maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Tāpēc IZM, konsultējoties ar Latvijas Pašvaldību savienību un  Finanšu ministriju, rosinājusi valdību  1.-4. klašu skolēniem domāto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām novirzīt tieši šādam mērķim.

Pašvaldības savā lēmumā var noteikt piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu - brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, pārtikas pakas bērna ģimenei, zupas virtuves pakalpojumi vai cits  ēdiena piegādes veida risinājums.

Lai rastu visoptimālāko un labāko veidu, kā nodrošināt šo pakalpojumu Ikšķiles novadā, aicinājums daudzbērnu ģimenēm aizpildīt nelielo aptaujas anketu līdz 8.aprīlim: https://docs.google.com/forms/d/1XWtL0lOyR-4lnsxVmjDNDyqAJJwoGoSDxNJWyQ-C_1M/viewform?ts=5e85b3f5&edit_requested=true

Informācijai – MK rīkojums un rīkojuma anotācija pieejama :http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40485727&mode=mk&date=2020-03-31