Tīnūžu sākumskola aicina darbā skolas medmāsu

Tīnūžu sākumskola

Informācija par skolas māsas vakanci:

  • Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku;
  • Pilna slodze (40 stundas nedēļā).

Būtiskākie darba pienākumi:

  • Pildīt skolas māsas pienākumus, saskaņā ar darba pienākumu aprakstu.

Prasības:

  • Izglītība saskaņā ar ārstniecības jomu reglamentējošajiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Atalgojums:

  • Bruto darba samaksa pārbaudes laikā – 797,00 EUR;

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Skolas māsa”:

  • uz e-pastu: zane.abolina@ikskile.lv, vai
  • pa pastu Tīnūžu sākumskola, „Kalnliepas”, Tīnūži, Ikšķiles novads, LV 5015;

Tālrunis informācijai: 29947407

Kontaktpersona: Tīnūžu sākumskolas direktore Zane Āboliņa