Satversmes tiesā ierosināta lieta pēc Ikšķiles novada pašvaldības pieteikuma

#IkšķileMŪSUnovads

Satversmes tiesa (ST) šodien, 3.augustā ierosinājusi lietu par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 28.punkta, ciktāl tas paredz Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta iekļaušanu Ogres novadā, atbilstību Satversmei. Lietā arī tiek apstrīdēta normas atbilstība Eiropas vietējo pašvaldību hartai.

Ikšķiles novada pašvaldības ieskatā, pieņemot apstrīdētās normas, Saeima pārkāpusi labas likumdošanas un pašvaldību principu, tāpat nav ievērojusi subsidiaritātes principu un nav veiktas pienācīgas konsultācijas ar Ikšķiles novada domi un tās iedzīvotājiem. Apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 1.pantam un 101.pantam, kā arī hartas 4.panta trešajai un sestajai daļai un 5.pantam.

ST ir uzaicinājusi Saeimu līdz 5.oktobrim iesniegt tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021.gada 4.janvāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Gatavību vērsties ST, apstrīdot ATR, paudusi arī virkne citu pašvaldību. Tiesā arī jau ir ierosināta lieta pēc Limbažu novada pašvaldības pieteikuma.