Pašvaldības darba organizācija līdz 9.jūnijam

pp

7. maija valdības sēdē pieņemts lēmums ārkārtas situāciju pagarināt līdz 9. jūnijam, ar šo lēmumu valdība mazinājusi arī daudzus valstī noteiktos ierobežojumus.

Pašvaldības darba organizācija pašvaldības iestādēs

                                           Ikšķiles novada pašvaldība Ikšķilē,  Peldu ielā 22

Ikšķiles novada pašvaldības darbinieki iespēju robežās turpinās darbu organizēt attālināti. Lai kontrolētu apmeklētāju plūsmu, vizītes pie pašvaldības speciālistiem notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Aicinām iedzīvotājus Ikšķiles novada pašvaldībai adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@ikskile.lv. Iesniegumus un citus dokumentus var sūtīt pa pastu vai arī nogādāt pašvaldībā- speciāli šim mērķim izvietotā pastkastē.
Ikšķiles novada pašvaldībā  kase slēgta.
Maksājumu veikšanai lūdzam izmantot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.  Maksājumus par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var veikt arī SIA “Maxima” veikalu kasēs visā Latvijā un Klientu apkalpošanas centrā Tīnūžos.

                                                                        Būvvalde

Būvniecības ieceres un būvprojektus būvvalde izskata un akceptē elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Iesniegumus no iedzīvotājiem būvvalde pieņem elektroniski parakstītus e-pasta adresē buvvalde@ikskile.lv.
Konsultācijas var saņemt telefoniski:
•    teritorijas plānošanas jautājumi, zemes ierīcība, īpašumu apgrūtinājumi un nekustamā īpašuma atļautā izmantošana - pa tālruni 65030344;
•    būvniecība un zemes vienības plānošanas jautājumi - pa tālruni 65030775;
•    dokumentu iesniegšana un saņemšana, reklāmas izvietošana - pa tālruni 65030443;
•    būvju nodošana ekspluatācijā, būvatļauju pagarināšana, pārreģistrēšana - pa tālruni 65020898.

Būvvaldes speciālisti apmeklētājus jautājumos, kurus nav iespējams atrisināt telefoniski vai elektroniski, pieņems pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz  tālruni 65030443. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās no plkst.14.00 līdz 19.00 un ceturtdienās no plkst.10.00 līdz 12.00 no 14.00 līdz 17.00.

                                                                    Sociālais dienests

Sociālais dienests turpina darbu bez izmaiņām, nodrošinot Ikšķiles novada iedzīvotāju pieņemšanu atbilstoši apmeklētāju pieņemšanas laikiem:
•    Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 13.00; no 14.00 līdz 19.00;
•    Otrdienās no plkst.8.30 līdz 12.00;
•    Trešdienās no plkst.8.30 līdz 12.00; no 12.30 līdz 17.00;
•    Ceturtdienās no plkst.12.30 līdz 17.00;
•    Piektdienās no plkst.8.30 līdz 15.00.

Iespēju vērsties klātienē aicinām izmantot pēc sazināšanās ar sociālo darbinieku pa tālruni 65055459, 26179145, 22027666, 68625938, pirms tam vienojoties par klātienes konsultāciju. Tāpat arī pa šiem tālruņiem var zvanīt jautājumu un neskaidrību gadījumos. Aicinām izvērtēt iespēju iesniegumu iesniegt attālināti, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu.

                                                                 Bāriņtiesa       

  Ikšķiles novada bāriņtiesa apmeklētājus klātienē pieņem ar noteiktiem ierobežojumiem, visas vizītes klātienē ir iepriekš saskaņojamas telefoniski. Bāriņtiesa konsultācijas sniedz attālināti pa tālruni 65020895, 26310869 vai e-pastu barintiesa@ikskile.lv, bāriņtiesas darba laikā.
Bāriņtiesas lietvedībai nepieciešamo apstākļu noskaidrošana, iespēju robežās notiek attālināti, sazinoties pa tālruni vai rakstiski. Izņēmuma gadījumi, kad bāriņtiesa veiks normatīvajos aktos noteiktās darbības klātienē, noskaidrojot personu viedokli vai veicot dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā, ir situācijās, kad ir aizdomas par bērna veselības un dzīvības apdraudējumu ģimenē, vai arī noteiktos gadījumos informācijas iegūšanai, kas nepieciešama, lai pieņemtu bāriņtiesas kompetencē esošus lēmumus.
Ārkārtējās situācijas periodā bāriņtiesas lietas sēdē tiek izskatītas bez lietas dalībnieku piedalīšanās, izņemot lietās par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, kā arī adopcijas un audžuģimeņu jautājumu izskatīšanu. Aicinām procesa dalībniekus paskaidrojumus un pierādījumus lietā iesniegt rakstiski. Ja administratīvā procesa dalībnieki nepiekrīt, ka lieta tiek izskatīta bez viņu piedalīšanās sēdē, lūdzam par to informēt rakstiski un lietas izskatīšana tiks atlikta.
Ierodoties uz bāriņtiesas sēdi klātienē, personai būs jāapliecina, ka nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām (cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu un kuram ir bijusi iespēja inficēties).
Sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, kontaktējoties ar bāriņtiesas darbiniekiem klātienē vai atrodoties Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, bāriņtiesa aicina ievērot valstī noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, kā arī ievērot Ikšķiles novada pašvaldības ēkā izvietotās norādes par drošības pasākumiem.
Apliecinājuma pakalpojumi
Ikšķiles novada bāriņtiesa valstī izsludinātajā ārkārtējās situācijas periodā apliecinājuma pakalpojumus (kas pielīdzināmi notariālajiem pakalpojumiem) sniedz ierobežotā apmērā, izvērtējot sniedzamā pakalpojuma steidzamības nepieciešamību.
Apliecinājuma pakalpojumi tiek sniegti tikai iepriekš telefoniski piesakot vizītes, kuras tiek plānotas bāriņtiesas pieņemšanas laikā:
•    pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 13.00 un no plkst. 14.00  līdz 19.00;
•    ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00.

Papildus informācijai lūdzam zvanīt bāriņtiesai 26310869 vai rakstīt uz e-pastu barintiesa@ikskile.lv.

Dzimtsarakstu nodaļa

Ikšķiles novada dzimtsarakstu nodaļa klātienē reģistrē dzimšanas un miršanas faktu, kā arī pieteiktās laulības. Apmeklētājus pieņem iepriekš sazinoties, tālrunis 65055457 vai sūtot ziņu uz e-pastu dzimtsaraksti@ikskile.lv

                                                        Ikšķiles Veselības veicināšanas centrs

Daļēji atsāktas individuālās konsultācijas tādiem Veselības veicināšanas centra speciālistiem kā fizioterapeits, mākslas terapeits, audiologopēds.
 Daļēji pieejami higiēnas centra (veļas mazgāšana un žāvēšana) pakalpojumi. Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz  tālruni 65036617; 26138516.

                                                        Vienotais Klientu apkalpošanas centrs

Ikšķiles novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumi Ikšķilē un Tīnūžos pieejami, ņemot vērā noteiktus ierobežojumus.
Apmeklētājiem pieejami šādi pakalpojumi:
•    jebkuru Ikšķiles novada pašvaldībai adresētu iesniegumu iesniegšana;
•    kopēšana un drukāšana;
•    atbalsta sniegšana vairāku valsts iestāžu elektronisko pakalpojumu pieteikšanā;
•    iesniegumu iesniegšana noteiktu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts  ieņēmumu dienesta pakalpojumu pieteikšanai.
Klientu apkalpošanas centru pakalpojumus klātienē var saņemt tikai ar iepriekšēju pieteikšanos.
Lai pieteiktos apmeklējumam, aicinām zvanīt pa tālruni vai sazināties elektroniski:
•    Klientu apkalpošanas centrs Ikšķilē – tālr.: 65068932, e-pasta adrese ikskile@pakalpojumucentri.lv;
•    Klientu apkalpošanas centrs Tīnūžos – tālr.: 65068952, e-pasta adreses tinuzi@pakalpojumucentri.lv, tinuzi@ikskile.lv.

Klientu apkalpošanas centru darbinieki informē par pakalpojumiem arī pa tālruni un elektroniski, kā arī sniedz atbalstu pakalpojumu pieteikšanai attālināti.
Aicinām Ikšķiles novada pašvaldībai adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pakalpojumu „Iesniegums iestādei” vai ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi dome@ikskile.lv.


                                                   Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka

Bibliotēkas lietotāju apkalpošana klātienē- darba dienās no plkst.11.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās- bibliotēka slēgta.
Aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš pa tālruni 65030891, 29386216, vai sūtotinformāicju uz e-pastu biblioteka@ikskile.lv, vai izmantojot elektroniskajā katalogā https://ogre.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx.
Bibliotēkas lasītava apmeklētājiem ir slēgta!
Datora un kopētāja izmantošana tiek pieļauta ne ilgāk kā 15 minūtes un tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, u.tml.).
Publiskie pasākumi bibliotēkās joprojām netiek rīkoti.

                                                Kultūras mantojuma centrs "Tīnūžu muiža"

Darba laiks:  darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Brīvdienās un svētku dienās  kultūras mantojuma centra apmeklējums iespējams pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26669452. Par aktivitātēm lūdzam sekot Facebook profilā "Kultūras mantojuma centrs "Tīnūžu muiža"".

                                                Tūrisma informācijas centrs (TIC)

Darba laiks: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās apmeklētājus klātienē pieņem nepilnu darba laiku no plkst. 8.30 līdz 13.00, pārējā laikā līdz plkst.17.00 informācija tiek sniegta telefoniski. Piektdienās TIC strādā no plkst. 8.30 līdz 18.00,  sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00. Svētdienās un pirmdienās vasaras periodā TIC ir slēgts.

Pašvaldība atgādina, ka apmeklētāji ar elpošanas ceļu  infekcijas  pazīmēm netiks apkalpoti un nedrīkst uzturēties pašvaldības iestādēs!