Par publikāciju “Salaspils Vēstīs”

avīzes

2020.gada 31. janvāra Nr.1 (719) Salaspils novada domes bezmaksas izdevumā “Salaspils Vēstis” Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars publikācijā uzrunā salaspiliešus, komentējot atsevišķu deputātu rīcību saistībā ar budžeta pieņemšanas gaitu. Tostarp tiek minēts jautājums par Ikšķiles un Salaspils novadu apvienošanu: “Uzsāktā kampaņa par Salaspils un Ikšķiles apvienošanos ir iniciēta tikai un vienīgi no atsevišķām šaurām politiskām grupām savās savtīgās interesēs. Man jums nav jāstāsta, ka līdz šo deputātu viedokļu paušanai būtībā neviens Salaspilī par novada pievienošanu Ikšķilei vispār nebija dzirdējis. Vēl vairāk, par to arī ikšķilieši nekad nav dzirdējuši un nekad nav pauduši kādu viedokli daudzajās Ikšķiles novada rīkotajās akcijās – iedzīvotāju nobalsošanās un citās.”

Izdevumā paustais neatbilst patiesībai, jo ideja par abu novadu apvienošanu radās tieši pēc Ikšķiles novadā organizētās Tautas sapulces 2019.gada 25.novembrī, kurā piedalījās ministrs Juris Pūce. Tika izteikts priekšlikums par šādu savienību, kas no ministra puses tika konceptuāli atbalstīts un izteikts aicinājums konkretizēt iespējamo savienību ar Salaspils novadu, veidojot uz līdztiesības un savstarpēji izdevīgas, cieņpilnas sadarbības pamata kopīgu ekonomiski jaudīgu, perspektīvu novadu, kas robežojas ar Rīgas pilsētu.

Arī Ikšķiles iedzīvotāju iniciatīvas grupas vēstulē pašvaldībai tika pausta atziņa, ka, ja netiks virzīts alternatīvs priekšlikums LR Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijā, tad ir ļoti liela varbūtība, ka VARAM piedāvātais pašreizējais reformas plāns un karte tiks īstenoti un Ikšķiles novads tiks pievienots jaunizveidotajam Ogres novadam. Neskatoties uz iedzīvotāju pausto vēlmi saglabāt Ikšķiles novada patstāvību, tika lūgts izvērtēt iespēju pieņemt lēmumu par apvienošanos ar Salaspils novadu, realizējot novada iedzīvotāju vēlmi redzēt sevi Pierīgas pašvaldībā.

Ikšķiles novada pašvaldības domes vadība 2019.gada 12.decembrī nosūtīja vēstuli Salaspils novada domes vadībai un deputātiem. Vēstulē tika norādīts, ka, ņemot vērā Ikšķiles un Salaspils novadu, kā vienotas administratīvās teritorijas attīstības perspektīvas, rosinām Salaspils novada domei izskatīt šādas apvienošanās ieguvumus novadu attīstības veicināšanā un aicinām sadarboties, izvērtēt un pieņemt lēmumu par iespējamo Ikšķiles un Salaspils novada administratīvo teritoriju apvienošanu.

Ikšķiles novads ir vērsts uz sadarbību, apvienošanās ar Salaspili tiek uztverta kā iespēja izveidot novadu apvienību, kas, raugoties uz perspektīvā plānoto abu novadu teritoriju šķērsojošo  “Rail Baltic” projektu, veicinātu kopīgu abu teritoriju attīstību. Industriālās zonas tiktu papildinātas ar dzīves telpu jaunizveidotajām darba vietām, kā rezultātā ieguvēji būtu abi novadi, tā būtu spēcīgu pašvaldību apvienība.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Mariss Martinsons