Notikusi Ikšķiles novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sanāksme

Informācija par sanāksmi

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz šī gada 7. jūlijam pašvaldības darba laikā vai nosūtot pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kā arī elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv. Priekšlikumus var iesniegt arī aizpildot anketu, kas jānosūta pašvaldībai.

Šī gada 29. jūnijā Ikšķiles novada pašvaldības zālē Peldu ielā 22, Ikšķilē notika Ikšķiles novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sanāksme. Ar sanāksmē demonstrēto prezentāciju var iepazīties šeit.