Militārā mantojuma tūrisma projekts uzsākts ar partneru tikšanos tiešsaistē

milit mantojums

Latvija un Igaunija reiz nokļuvušas vienos ģeopolitiskos procesos – abas valstis dibinātas uz Pirmā pasaules kara fona un pieredzējušas okupācijas varu maiņas Otrā pasaules kara laikā. Gan Latvijā, gan Igaunijā izveidojās mežabrāļu kustība, pretojoties padomju okupācijai. Abu valstu neatkarība tika atjaunota līdz ar Padomju Savienības sabrukumu.  Arī Ikšķiles novada pašvaldība kopā ar 23 partneriem Latvijā un Igaunijā iesaistījusies Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs” izveidotā projektā “Latvijas-Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts“, lai pēdējo simts gadu vēstures liecības ietērptu kopīgā militārā mantojuma tūrisma produktā.

Šī gada aprīlī abu valstu projekta partneri tikās tiešsaistē, lai uzsāktu tuvāko darbu plānošanu.

Sadarbojoties ar vēstures speciālistiem, projektā ir paredzēts ietvert vienotā tūrisma produktā 150-170 militārā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā. Muzeji, kolekcijas, kauju vietas, militārās būves, un citi objekti uzlabos savas ekspozīcijas, lai varētu piedāvāt interesantu un mūsdienīgu tūrisma pieredzi. 36 objektos projektā paredzētas investīcijas, Piemēram, nocietinājumi, krasta apsardzes baterijas, kas iepriekš nebija pieejami apmeklējumiem, tiks labiekārtoti un iepazīstinās ar militārā mantojuma stāstiem. Pie Ikšķiles novada kultūras mantojuma centra „Tīnūžu muiža” tiks izveidots interaktīvs stends, lai centra  apmeklētājus informētu par muzeja ekspozīciju un Pirmā pasaules kara cīņām.

Vēsturi interpretēt tūrisma produktā palīdzēs projekta partneri - Igaunijas Kara vēstures muzejs, Hījumā militārās vēstures biedrība un vairāki muzeji. Latvijas pusē sadarbosimies ar Latvijas Okupācijas muzeja speciālistiem. Attiecīgi Igaunijas Kara muzejs un Latvijas Okupācijas muzejs būs kā Latvijas un Igaunijas vēsturiskās neatkarības ceļojuma „vārti”, kur apmeklētāji varēs iegūt informāciju ceļojuma plānošanai.     

Kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts Latvijā un Igaunijā aptvers vairākus laika posmus. Daži piemēri, kas tos raksturos projektā: Valstu neatkarības iegūšana, Brīvības cīņas un 1. Pasaules karš (1914. – 1920), 2. Pasaules karš (1939. – 1945.), Nacionālo partizānu kustība (1944 – ~1957, Padomju laiks un neatkarības atjaunošana (1945. – 1990.).

milit heritage

Pirmā pasaules kara laikā Latvijā norisinājās plaša mēroga karadarbība. Latvijas un Beļģijas teritorijas bija visvairāk izpostītās zemes Eiropā. Mūsdienu Ikšķiles novadā notika vairāki Eiropas vēsturē nozīmīgi notikumi, kas atstājuši pēdas Latvijas militārajā mantojumā. Kultūras mantojuma centrā "Tīnūžu muiža" atrodas pamatekspozīcija, kas veltīta 1. Pasaules kara tēmai. Vairāku gadu laikā ir tikuši apkopoti līdz šim nepublicēti materiāli un nemateriālās vēstures liecības, kas atklāj cilvēku stāstus karā un viņu spēju pārvarēt grūtības. Projekta ietvaros pie Kultūras mantojuma centra tiks izvietots interaktīvais stends, kas ļaus ikvienam tūristam interaktīvi līdzdarboties iepazīstot vēsturi. Kā otrs objekts, Ikšķilē tiks uzstādīts informatīvais stends par vienu no Latvijas 1. pasaules kara simboliem - Nāves salu. "Nāves sala" jeb Ikšķiles priekštilta nocietinājumi bija viena no slavenākajām kauju vietām Austrumu frontē, kur tika izmantotas indīgās gāzes radot draudus cilvēka dzīvībai un apkārtējai videi. 

20. gadsimta kari mums atstājuši militāros objektus, kara pēdas ir gan uz zemes, gan zem ūdens. Tautas atmiņā ir neskaitāmi stāsti un atmiņas par šiem briesmīgajiem laikiem. Mūsu kopīgais projekts vēlas dot savu ieguldījumu vēsturiskās atmiņas saglabāšanā. Tūrisma produktu veidosim, apsekojot objektus, vācot vēsturiskos faktus, foto liecības un stāstus. Izdosim militārā mantojuma tūrisma brošūru ar karti un ceļvedi apmeklējumu plānošanai. Visa informācija būs pieejama šobrīd topošajā tiešsaistes platformā militaryheritagetourism.info. Ceļotājiem tiks piedāvāti arī 10 ceļojumu maršruti. Esam sākuši apzināt un aicinām iesaistīties potenciālos militārā mantojuma tūrisma produkta dalībniekus – tai skaitā arī nelielu privātu kolekciju īpašniekus vai lauku tūrisma uzņēmējus, kuru apkaimē vai īpašumā ir ar Latvijas neatkarības notikumiem saistītas vietas un to liecības.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2020. – 31.12.2022. Sekojiet aktualitātēm: https://www.celotajs.lv/lv/project/24.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (ERAF Interreg Estonia-Latvia).
Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.