Lekcija “Kā saglabāt harmoniju ikdienā"

lekcija

6.septembrī Veselības centrā notika bezmaksas lekcija “Kā saglabāt harmoniju ikdienā”, kuru vadīja sertificēts psihoterapeits Artūrs Miksons. Lekcijas galvenā tēma bija psihiskā veselība un tās veicināšana.

Lekcijas ievadā lektors uzsvēra emociju nozīmi cilvēka dzīvē. Atkarībā no tā, kā cilvēks māk paust savas emocijas, veidojas viņa uzvedība, attiecības ar pārējiem. Lai arī emocijas dažkārt ir neapzinātas, prāta uzdevums ir mazināt trauksmi, tas ir kā neapzināts process, kas veido aizsardzības mehānismus. Psihoterapeits atraktīvā veidā ar viegli uztveramiem piemēriem izskaidroja dažādus aizsardzības mehānismus, tādus kā fantazēšana, noliegums, projekcija, idealizācija, devalvācija, somatizācija un citus. Izprotot šos psihes procesus, cilvēkam ir vieglāk izprast savu un citu uzvedību.

Lekcijas apmeklētājiem tika izdalīts informatīvs materiāls “Ieteikumu Tavas psihiskās veselības veicināšanai”, kas tapis projekta  "Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”

lekcija

lekcija