Informācija Klientu apkalpošanas centra apmeklētājiem

kac

Lai mazinātu koronavīrusa izraisītās saslimšanas “Covid-19” izplatīšanās risku, no šī gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim  Ikšķiles novada pašvaldība pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē Klientu apkalpošanas centros Ikšķilē un Tīnūžos.

Informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām var saņemt:
Klientu apkalpošanas centrs Ikšķilē - tālr.: 65068932, e-pasts: ikskile@pakalpojumucentri.lv vai irina.vavere@ikskile.lv
Klientu apkalpošanas centrs Tīnūžos - tālr.: 65068952, e-pasts: tinuzi@pakalpojumucentri.lv vai ilona.balode@ikskile.lv

Aicinām iedzīvotājus Ikšķiles novada pašvaldībai adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@ikskile.lv.

aa