Ikšķiles skeitparks - atklāts (video)

skeitparks 2020

Spītējot mainīgajiem laika apstākļiem, tostarp spēcīgai lietusgāzei, sestdien 25. jūlijā Ikšķiles skeitparks tika svinīgi atklāts. Neizpalika arī tradicionālā lentas griešana, atklājot jaunu objektu, Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš kopā ar Ikšķiles novada pašvaldības Sporta konsultatīvās padomes pārstāvi Tomu Kalniņu veica šo īpašo rituālu.

skeitparks_25.07.

Pasākumā tika pieminētā Ikšķiles skeitparka nesenā vēsture, kad pērn tika demontēts vecais, savu mūžu nokalpojušais, 2013. gadā veidotais, skeitparks. 2019. gadā pašvaldība saņēma atbalstu projekta “Skeitparkam Ikšķilē Būt!” īstenošanai. Projekts tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības finansējumu. Projekta ietvaros attiecināmo izmaksu summa ir 10 000 eiro, no kuriem 90% ir ELFLA finansējums un 10% jeb 1000 eiro ir pašvaldības finansējums. Projekta mērķis - attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas un popularizēt aktīvu dzīves veidu novada iedzīvotājiem.

Sestdien paldies tika teikts projekta realizētājiem un atbalstītājiem, tostarp Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai “Zied zeme” un tās valdes loceklei Lindai Cīrulei.

Linda Cīrule

Skeitparka atklāšana noritēja izklaides un sporta festivāla “IK FEST 2020” ietvaros, līdztekus norisinājās arī strītbola sacensības posms “Ikšķiles Rags”, ģimeņu aktīvās atpūtas pasākums “Mazais Stiprinieks” un Ikšķiles novada jaunatnes diena.

Ikšķiles skeitparks ir publiski pieejams apmeklētājiem jau no šī gada 1. jūlija, tomēr pašvaldība aicina ievērot visus iekšējās kārtības noteikumus un piesardzības pasākumus. Šis ir Baltijā lielākais āra monolīta skeitparka laukums.

Skeitparka lietošanas noteikumi

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv

logo