Ikšķiles novada pašvaldība aicina pieteikt pretendentus konkursam “Gada pedagogs”

pedagogs

Konkursa mērķis ir pateikt paldies Ikšķiles novada pedagogiem un izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem par izcilu darbu 2019./2020. mācību gadā un izteikt atzinību, stiprinot profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā.

Pateicības raksti tiks pasniegti  skolotājiem un izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, kurus izvirzīs Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu vadītāji.

 Savukārt Goda zīme un naudas balva 800 Eur apmērā tiks pasniegta 2020.gada 17. novembrī, Ikšķiles novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas pasākumā, sekojošās nominācijās:

  • GADA SKOLOTĀJS pirmsskolā;
  • GADA SKOLOTĀJS sākumskolā;
  • GADA SKOLOTĀJS 7.-12. klašu grupā;
  • GADA SKOLOTĀJS profesionālās ievirzes izglītības iestādē.

Uz “Gada skolotāja” titulu var pretendēt pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki. Pieteikt pretendentus nominācijām var pašvaldība, pašvaldības izglītības iestāžu darbinieki, vecāki un izglītojamie no 2020.gada 8.- 24.septembrim.

Sākot ar 2020.g. 28.septembri līdz 2.oktobrim  par izvirzītajiem skolotājiem “Gada skolotājs” titulam interesenti balsot varēs elektroniski.

Pieteikumi sagatavojami saskaņā ar nolikuma pielikumu (aizpildot veidlapu) un iesniedzami pašvaldībā personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: dome@ikskile.lv, vai sūtot pa pastu uz adresi: Ikšķiles novada pašvaldība, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, līdz 2020.gada 24.septembrim.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit