Ikšķiles novada pašvaldība aicina kaimiņu novadu vadītājus ievērot vienlīdzības principus lēmumu pieņemšanā

PAR Ikšķiles novadu

Ikšķiles novada pašvaldība ir sagatavojusi vēstuli Ogres, Lielvārdes un Ķeguma  novadu pašvaldībām ar aicinājumu ievērot vienlīdzības principus lēmumu pieņemšanā un godprātīgi izmantot normatīvajos aktos noteiktās tiesības un normas. Vēstule tapusi pamatojoties uz 20.jūlijā notikušo pirmo Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisijas sanāksmi, kurā tika apstiprināts šīs komisijas nolikums un izskatīti komisijai iesniegtie visu novadu pašvaldību sagatavotie jautājumi, kuriem, normatīvie akti nosaka nepieciešamību pēc komisijas saskaņojuma.

Ikšķiles novada pašvaldība finanšu komisijai bija sagatavojusi trīs atsevišķus jautājumus. Tomēr sanāksmes vadītājs Egils Helmanis balsošanu neveidoja par katru jautājumu atsevišķi, bet gan par visu iesniegto jautājumu kopumu. Pašvaldība norāda, ka turpmāk balsošana jāveido atsevišķi par katru pieteikto jautājumu, lai viena jautājuma neapstiprināšanas gadījumā, neaizkavētu citu projektu tālāku virzību.

Lielvārdes un Ogres novada pašvaldību priekšsēdētāji atturējās apstiprināt projektus, jo tie, viņuprāt, neatbilda Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām. Līdz ar to komisija veica nevis sev uzticētos pienākumus, bet izvērtēja ārpus savas kompetences esošus jautājumus. Tos saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkārtoti veiks arī citas institūcijas, kurām šī funkcija ar likumu vai Ministru kabineta (MK) noteikumiem ir deleģēta. Tāpēc Ikšķiles novada pašvaldība aicina sagatavot vienotus kritērijus un vērtētājiem veikt apmācības, lai nodrošinātu to izpratni par noteikumu nosacījumiem un nodrošinātu vienotu un kvalitatīvu pieteikumu vērtēšanu. Nav pieļaujams, ka vērtētāju neprofesionalitātes vai nekompetences dēļ tiek kavēta, paildzināta vai apturēta pašvaldību projektu īstenošana. Pašvaldība ir gatava piedalīties kritēriju un vienotu nosacījumu sagatavošanā, tomēr aicina turpmāk finanšu komisijai ievērot normatīvajos aktos noteikto kompetences apmēru lēmumu pieņemšanā.

Ikšķiles novada pašvaldība norāda, ka šāda tendencioza, neprofesionāla pieteikumu vērtēšana, kāda bija vērojama pirmajā finanšu komisijas sēdē, neizprotot MK noteikumu nosacījumus un piemērojot atšķirīgu pieeju, proti, vērtējot tikai sagatavoto pieteikumu atbilstību MK noteikumiem, bet līdzvērtīgi nevērtējot Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību sagatavotos pieteikumus, Ikšķiles novada pašvaldībai nav pieņemama, jo tas liecina nevis par demokrātijas un vienlīdzības principu ievērošanu, bet gan par negodprātīgu normatīvajos aktos noteikto normu izmantošanu.

Vēstule “Par finanšu komisijas lēmumu un kompetenci”