Ikšķiles novada dome pieņem lēmumu vērsties Satversmes tiesā (video)

logo

1.jūlijā Ikšķiles novada domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu vērsties  Latvijas Republikas Satversmes tiesā saistībā ar pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

 Jau ziņots, ka 2020. gada 23. jūnijā stājies spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kura 28. punkts paredz Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta iekļaušanu Ogres novadā. Pamatojoties uz to, dome nolēma iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 28. punkta, ciktāl tas paredz Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta iekļaušanu Ogres novadā, atzīšanu par neatbilstošu Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai.

Ikšķiles novada pašvaldības domes ieskatā Tiesību norma skar Ikšķiles novada pašvaldību un prettiesiski ierobežo Pašvaldības tiesības, tādēļ tā neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.” un 101.pantam “Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.” un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. un 5.pantam “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts.” Ar šo Tiesību normu Ikšķiles novads ir prettiesiski pievienots Ogrei. Likums, ciktāl tas skar pašvaldību, nav pieņemts Satversmē noteiktajā kārtībā, tas neatbilst subsidiaritātes principam- publiskās varas pienākumus pēc iespējas realizē tā vara, kas atrodas vistuvāk personai un spēj nodrošināt pienākumu efektīvu īstenošanu zemākā pārvaldes līmenī. Likums nav pieņemts, pienācīgi konsultējoties ar pašvaldību un tās iedzīvotājiem.

“Mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka neesam pret reformu, bet pret veidu, kā tiek realizēts valstij tik būtiskais projekts. Ja jau pats Valsts prezidents par šo likumu ir teicis, ka tas nav kvalitatīvs un ar daudziem būtiskiem trūkumiem, tas vien norāda, ka šis process nav pareizi virzīts,” domes ārkārtas sēdē sacīja Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš.

Domes sēdē piedalījās 14 deputāti (nepiedalījās E.Logins).  Par lēmumu "Par vēršanos Latvijas Republikas Satversmes tiesā" ar "par" balsoja 10 deputāti- A.Akmanis, T.Āboltiņš, Č.Batņa, I.Bērziņa, J.Hartmanis, A.Kābele, M.Martinsons, J.Rudens, V.Špēlis, I.Trapiņš. Lēmuma pieņemšanā nepiedalījās 4 deputāti- K.Grīnbergs, J.Kravalis, J. Saratovs, K.Upaciers.

  Jau 2019. gada 2. oktobrī Ikšķiles novada dome pieņēma lēmumu “Par administratīvi teritoriālo reformu”, ar kuru tika nolemts, ka gadījumā, ja Saeimā tiks apstiprināta ATR, kuras izstrādes procesā nav ievērota Eiropas Vietējo pašvaldību hartas pamatprincipi, un pieņemts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums šī brīža redakcijā, iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par ATR atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam.”