Ikšķilei “Sargātājs”

Sargātājs

Ikšķilietis Jānis Aivars Karlovs, viens no spēcīgākajiem latviešu monumentālās tēlniecības pārstāvjiem, izcils pedagogs, radošs un aktīvs mākslinieks, paužot savu sāpi un pārdzīvojumus par pēdējā laika notikumiem Ikšķilē, vērsies Ikšķiles novada pašvaldībā. Mākslinieka iecere ir daudzu gadu garumā veidoto skulptūru “Sargātājs” izvietot Ikšķiles pilsētā.

Mākslas zinātniece, Dr. art. Ruta Čaupova par granītā izkalto tēlu „Sargātājs” raksta: „„Spēkam ir jānāk no kodola,” –tā Jānis Karlovs ir sacījis par dzīvē un tēlniecībā būtisko. Milzu enerģija ir jādod telpai, jāatklāj daudzām paaudzēm kopīgais pārdzīvojums. Pavisam tieši un uzskatāmi šādu attieksmi tēlnieks apliecina skulpturālajā tēlā „Sargātājs”. Cilvēka iekšpasaules un arī tautas garīgo vērtību sargāšana grūtos laikposmos ir sevišķi svarīgs uzdevums – šo mums visiem svarīgo nepieciešamību kā mākslas tēmu tēlnieks ir attīstījis daudzu gadu garumā. Kompozīcijas „Sargātājs” pirmveids tapa 1972. gadā kā protesta un pašcieņas izpaudums padomju laika nospiestībā.

Izkalts granītā atmodas cēlienā1988. gadā, tas glabājas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā. Uzskatīdams šo kompozīciju par vienu no saviem spēcīgākajiem darbiem, Jānis Karlovs to palielinātā izmērā 2018. gadā izkala skaistā brūnganā monolītā akmenī, kas asociējas ar Latvijas dabas un ainavu toņiem. Veseluma un kodola jēgu izsakošā lode kompozīcijas centrā var tikt uztverta daudznozīmīgi – kā zemes, saules, sirds simbols. Smagie, līdzsvarojošie spārni abās pusēs liek iedomāties par labvēlīgo būtni – sargeņģeli.”

Mākslinieks izmanto savu izteiksmes veidu – šajā gadījumā skulptūru, savu domu un darba realizāciju trīsdimensiju mākslā, lai paustu savu nostāju, attieksmi un degsmi par novadu.

Ikšķiles novada pašvaldība ir gandarīta par tik atzītā mākslinieka iesaisti novada saglabāšanā un sava patriotisma tiešu un neslēptu publisku izpausmi. 

Sargātājs1