Grozījumi 30.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2019.gadam ”