Ēdināšanas atbalsts ārkārtējās situācijas laikā

atbalsts ēdiens

Ikšķiles novada dome 8. aprīļa ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu sniegt ēdināšanas atbalstu daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem. Ārkārtējās situācijas laikā tiks nodrošināta ēdināšana pirmsskolas izglītojamajiem un 1.-12. klases vispārējās izglītības izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā, un kuriem nav piešķirts Ikšķiles novada Sociālā dienesta naudas pabalsts ēdināšanai. Šīm ģimenēm uz mājām tiks piegādātas pārtikas pakas, kuru vērtība ir 2.45 EUR dienā vienam izglītojamajam. 

Savukārt izglītojamiem no ģimenēm, kuras Ikšķiles novada Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām, tiek piegādātas siltas pusdienas.

Ikšķiles novada pašvaldības organizētais ēdināšanas atbalsts ir attiecināms uz laiku, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, kā arī, ja ārkārtējā situācija tiek pagarināta.

Ikšķiles novada pašvaldība ir apzinājusi 138 bērnus no daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās no 1. – 4. klasei, kā arī novadā ir 14 skolēni 5.-9. klašu grupā un 20 skolēni 10.-12. klašu grupā, kā arī vēl 6 bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm pirmsskolas vecumā, uz kuriem attiecināms ēdināšanas atbalsts.

Ar tām daudzbērnu ģimenēm, kuras ir Sociālā dienesta redzeslokā un kuras atbilst paku saņemšanas nosacījumiem, šīs nedēļas laikā telefoniski sazināsies Sociālā dienesta sociālie darbinieki un informēs par paku piegādi.

Aicinām visas tās daudzbērnu ģimenes, kurām ir pirmsskolas 1.-4.klašu izglītojamie un 5.-12.klašu izglītojamiem, kuriem citu novadu izglītības iestādēs bija nodrošināta bezmaksas ēdināšana, ja nesaņem sociālā darbinieka zvanu šīs nedēļas laikā, pašas sazināties ar Sociālo dienestu.

Ja ģimene nepiekrīt saņemt paku, ģimene tiek lūgta e-pastā uz socialaisdienests@ikskile.lv nosūtīt apliecinājumu, ka atsakās no pakas saņemšanas.

Ģimenes, kuras nav Sociālā dienesta redzeslokā, tiek lūgtas aizpildīt iesniegumu un iesniegt to Sociālajā dienestā:

  • nosūtot e-pastā socialaisdienests@ikskile.lv izdrukātu, aizpildītu un parakstītu iesniegumu nofotografēt (bilde jpg formātā) vai aizpildīt word dokumentu bez paraksta;
  • nosūtot Whatsapp ziņu uz mob.t.nr. 26179145 izdrukātu, aizpildītu un parakstītu iesniegumu;
  • ieliekot pasta kastītē Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, izdrukātu, aizpildītu un parakstītu iesniegumu.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā zvanīt Sociālajam dienestam pa tālr.65055459 vai 68625938.

Aprīlī pārtikas pakas plānots piegādāt divas reizes. Pirmā reize jau nākamas nedēļas beigās. Pārtikas paku saturs tiks veidots ņemot vērā aptaujas rezultātus un tajā būs ne tikai sausā jeb ilgi uzglabājamā pārtika, bet arī augļi un dārzeņi. Par nākamajiem paku izsniegšanas datumiem tiks izziņots Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv un sociālajos tīklos, kā arī www.e-klase.lv.

Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes kontakti: tālr.65030340, 29157980; izglitiba@ikskile.lv

atbalsts ēdiens2020

Ikšķiles novada domes lēmums pamatojas uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (Rīkojums), saskaņā ar tā 4.3. punktu, visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti. Rīkojuma  4.3.3. punkts nosaka, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu, pašvaldības aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas). Turklāt, pašvaldība, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).