Privātā sākumskola "Ķiparu nams"

MMFitness_sākumskola

 

Privātā sākumskola „Ķiparu nams”
PII adrese: Upes iela 10A, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
PII un sākumskolas adrese: Kraujas iela 6, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
Tālrunis: 26311011
E-pasts: sanda@kiparunams.lv
Mājas lapa: www.kiparunams.lv
Vadītāja: Sanda Reikmane

 

Moto:

"Montesori ir uz patstāvību virzoša izglītība, sagatavojot ne tikai skolai, bet dzīvei." Marija Montesori.

 Vērtības:

Intelekts - Mūsdienīga, kvalitatīva izglītība ir pamats visai cilvēka dzīvei.

Mīlestība – Attiecību un veiksmīgas sadarbības pamats.

Atbildība – Cieņpilna attieksme pret bērnu - Jūsu pašu dārgāko

PPII „Ķiparu nams”
PPII „Ķiparu nams”

No 2009.gada Ikšķiles novadā darbojās privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Ķiparu nams”. Iestāde īsteno unikālu licencētu pirmsskolas izglītības programmu ar Montesori pedagoģijas metodi, integrējot "STOP 4-7 sociālo prasmju treniņu" , apzinātības “Klusuma skolu”, "Latviešu ābeci" un Ekoskolas un  principus. Kopš 2019.gada 1.septembra uzsākta arī audzēkņu uzņemšana 1.klasē, un sākumskola piedāvā licencētu vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanu.

Pirmsskolā ir sešas bērnu grupas (12 bērni grupā), kuras apmeklē 72 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. 10 pedagogi aizrauj bērnus zināšanu ceļojumos un 9 pedagogu palīgi palīdz apgūt tik vajadzīgās patstāvības un pašaprūpes prasmes. Savukārt, sākumskolas telpās darbu pirmajā mācību gadā uzsāka 29 izglītojamies, no kuriem 8 pirmklasnieki un 2 otrās klases skolēni. Psihologs un logopēds ir atbalsts visām “Ķiparu nama” ģimenēm.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Elodeja” ir privātās sākumskolas “Ķiparu nams” dibinātājs un īsteno sociālās uzņēmējdarbības principus. “Ķiparu nama” darbinieku kolektīvs no 2010.gada organizē Ziemassvētku labdarības pasākumus, nodarbības, nometnes u.c. aktivitātes maznodrošinātajām, audžuģimenēm un cilvēkiem ar attīstības un kustību traucējumiem.

Iestāde ir aktīvs Ikšķiles novada uzņēmējs un 2012.gadā ir saņēmis Ikšķiles novada Gada balvu. Kopš 2019.gada iestāde saņēmusi sociālā uzņēmēja statusu un ar ALTUM programmas granta palīdzību īsteno vairākas sociālo atbildību veicinošas aktivitātes novadā – bērnu ar uzvedības un sociālo prasmju traucējumiem treņiņprogrammu STOP 4-7, kā arī integrējot šos audzēkņus ar dažādām sabiedriskām aktivitātēm.

"Ķiparu nams" ir aktīvs biedrs biedrībās "Ikšķiles uzņēmēju biedrība" (INUB), "Latvijas Montesori asociācija" un publisko un privāto partneru biedrībā "Zied zeme".

PPII „Ķiparu nams”
PPII „Ķiparu nams”