Ogres tehnikums

OGRES TEHNIKUMS

 

 

 

OGRES TEHNIKUMS
Aizupes, Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, LV-5001
Tālr. 65024254
E-pasts: ovt@ovt.lv
Mājas lapa: www.ovt.lv

 

Skolas direktore: Ilze Brante

Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā: Baiba Liepiņa

Direktores vietniece izglītības jomā: Ilze Dzirkale

Direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā: Armanda Auziņa

Administratīvi saimnieciskās nodaļas vadītāja: Aina Murāne

Ministru kabineta rīkojums Nr.87

Rīgā 2011.gada 1.martā (prot. Nr.11 63.§)

Par Ogres Amatniecības vidusskolas, Ogres Meža tehnikuma un Ogres Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Ogres Valsts tehnikuma izveidi

  1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu un Profesionālās izglītības likuma 14.panta pirmo daļu ar 2011.gada 1.septembri reorganizēt Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās valsts profesionālās izglītības iestādes - Ogres Amatniecības vidusskolu, Ogres Meža tehnikumu un Ogres Profesionālo vidusskolu (turpmāk - skolas), apvienojot tās, un izveidot Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošu profesionālās izglītības iestādi - Ogres Valsts tehnikumu (turpmāk - tehnikums).
  2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2011.gada 1.jūnijam izveidot skolu reorganizācijas komisiju (turpmāk - komisija). Komisijai līdz 2011.gada 1.septembrim nodrošināt skolu materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī bilancē esošās mantas, saistību, slēguma finanšu pārskatu sagatavošanu un arhīva un lietvedības nodošanu tehnikumam.
  3. Noteikt, ka tehnikums ir skolu mācību programmu, funkciju, tiesību, saistību, bilancē esošās mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmējs.
  4. Ar skolu reorganizāciju saistītos izdevumus segt no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 02.00.00 "Profesionālās izglītības mācību iestādes" apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 2011.gadam skolām apstiprinātajiem budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks