Pedagogi

Pedagogi

 

Mākslas pedagogi

Rita Ļegčiļina- Broka

Laila Balode

Elga Grīnvalde

Aleksandrs Zobens

Varis Lamsters

Klavierspēles pedagogi

Maira Līduma

Egija Puzule

Elga Volodko

Ksenija Pospelova

Zanda Grīnberga- Grundule

Flautas spēles pedagogs

Arta Asare

Klarnetes spēles pedagogs

Saksofona spēles pedagogs

Linda Ivanova

Trompetes spēles pedagogs

Normunds Krastiņš

Saksofona spēles pedagogs

Emīls Avotiņš

Akordeona spēles pedagogi

Anita Rieksta

Natālija Čurilina

Vijoles spēles pedagogs

Anete Krastiņa

Čella spēles pedagogs

Irēna Šponberga

Mūzikas teorijas pedagogi

Iveta Sproģe

Linda Lovniece

Elīna Auziņa- Baiguševa

Vokālās klases pedagogi

Elīna Auziņa- Baiguševa

Linda Lovniece