Mācību maksa

Mācību maksa un mūzikas instrumenta īres maksa

Maksas pozīcijaMaksa mēnesī
Profesionālās ievirzes izglītības programmāsEUR 14,23
Interešu izglītības programmās (mākslas/ mūzikas sagatavošana, radošā grupa)EUR 21,34
Interešu izglītības programmās pieaugušajiem (mākslas un mūzikas studija)

EUR 30,00

(ar 01.01.2016.)

Mūzikas instrumenta īreEUR 1,20 (bez PVN)

 

Mācību maksas atvieglojumu kategorijasAtlaides piemērošanas termiņš

50%   - ģimenēm ar 3 un vairāk

             nepilngadīgiem bērniem

Uz visu mācību gadu

50% - ģimenēm ar maznodrošinātās, trūcīgās

           statusu

Uz statusa piešķiršanas laiku

100% - bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības  

             palikušiem bērniem

Uz visu mācību gadu

100% - bērniem un personām ar īpašām

             vajadzībām

Uz visu mācību gadu

50% - izglītojamajiem, kuri ieguvuši godalgas

           (1. – 3.vieta) Latvijas Republikas vai

           starptautiskajos konkursos

Uz 1 pusgadu

Mācību maksu par katru mēnesi līdz mēneša 25.datumam jāmaksā Ikšķiles novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības kasē vai ar pārskaitījumu – Ikšķiles novada pašvaldība, reģ.Nr.90000013714, AS Citadele banka Kods PARXLV22 Konts LV17PARX0012441300003 maksājuma mērķis – mācību maksa mūzikas un mākslas skolā par izglītojamo (vārds uzvārds, klase, personas kods) gads, mēnesis, rēķina numurs.

Ar 01.01.2016. Mūzikas instrumenta īres maksu par katru mēnesi līdz mēneša 25.datumam jāmaksā Ikšķiles novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības kasē vai ar pārskaitījumu – Ikšķiles novada pašvaldība, reģ.Nr.90000013714, AS Citadele banka Kods PARXLV22 Konts LV17PARX0012441300003 maksājuma mērķis – mūzikas instrumenta īre (izglītojamā vārds uzvārds, klase, personas kods) gads, mēnesis, rēķina numurs.