Ikšķiles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Klientu apkalpošanas centrs Ikšķilē

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
Tālrunis: 65068932 vai 66954861 (valsts iestāžu pakalpojumiem)

e-pasts: ikskile@pakalpojumucentri.lv

Klientu apkalpošanas centrs Tīnūžos

Adrese: “Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015
Tālrunis: 65068952 vai 66954882 (valsts iestāžu pakalpojumiem)
e-pasts: tinuzi@pakalpojumucentri.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8.30 – 13.00 14.00 – 19.00
Otrdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Trešdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Ceturtdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.30 – 15.00

Klientu apkalpošanas centru sniegtie pakalpojumi:

Klātienē var pieteikt šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
  • Valsts ieņēmumu dienests;
  • Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

  • Lauku atbalsta dienests;
  • Nodarbinātības valsts aģentūra;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
  • Uzņēmumu reģistrs;
  • Valsts zemes dienests.

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID).

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

ē! Mana Latvija.lv Dari digitāli!

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamiem valsts pakalpojumiem arī

  www.latvija.lv/pakalpojumucentri 

attēls

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTO KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU PAKALPOJUMI