Pabalsts daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādē

Pakalpojuma apraksts izstrādes stadijā.