Komitejas

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome izveidojusi četras pastāvīgās komitejas:

  • Finanšu komiteja - Indulis Trapiņš - komitejas priekšsēdētājs,  Česlavs Batņa - komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Jānis Hartmanis, Juris Rudens, Valentīns Špēlis, Toms Āboltiņš, Juris Saratovs.
  • Tautsaimniecības komiteja -  Arvīds Akmanis - komitejas priekšsēdētājs, Toms Āboltiņš - komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Juris Rudens, Valentīns Špēlis, Jānis Kravalis, Agita Kābele, Ingūna Bērziņa.
  • Sociālo jautājumu komiteja - Juris Saratovs - komitejas priekšsēdētājs,  Kaspars Grīnbergs - komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Mariss Martinsons, Indulis Trapiņš, Agita Kābele, Edgars Logins.
  • Izglītības, kultūras un sporta komiteja - Ingūna Bērziņa - komitejas priekšsēdētāja, Česlavs Batņa - komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Jānis Hartmanis, Mariss Martinsons, Arvīds Akmanis, Kaspars Upaciers.
Komitejas
sēdes
datums
Komitejas darba kārtība
11.12.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

20.11.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

28.10.2019.Finanšu komiteja (ārkārtas sēde)
23.10.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

18.09.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

21.08.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

24.07.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

19.06.2019.

Finanšu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

22.05.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

17.04.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

20.03.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

20.02.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

29.01.2019.Finanšu komiteja (ārkārtas sēde)
23.01.2019.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

12.12.2018.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

21.11.2018.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

24.10. 2018.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

19.09.2018.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

22.08.2018.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

18.07.2018.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

20.06.2018. 

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

23.05.2018.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

18.04.2018.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

21.03.2018.

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

21.01.2018.

Finanšu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja

24.01.2018.

Finanšu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Tautsaimniecības komiteja