Tiek organizētas sabiedrisko vides inspektoru pretendentu teorētiskās un praktiskās apmācības

Šī gada 13. un 14. aprīlī Ikšķilē tiek organizētas sabiedrisko vides inspektoru pretendentu teorētiskās un praktiskās apmācības "Zivju resursu aizsardzības administratīvi tiesiskie un praktiskie aspekti".

Semināra mērķis: apgūt zināšanas un nokārtot pārbaudījumu, lai kļūtu par Valsts vides dienesta pilnvaroto personu – sabiedrisko vides inspektoru, kuri uz sabiedriskiem pamatiem palīdzētu uzraudzīt un kontrolēt makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas noteikumu ievērošanu gan Ikšķiles novada tuvējās ūdenstilpēs, gan citās Latvijas ūdenstilpēs.

 

Apmācību semināra pirmajā dienā paredzēts dalībniekus iepazīstināt ar tiesiskajiem aspektiem (īss tiesību normu izklāsts, administratīvā pārkāpuma jēdziens, procesuālie termiņi, sabiedriskā vides inspektora statuss, tiesības un pienākumi u.c.), kā arī praktiskajiem aspektiem (administratīvā aizturēšana, personas un mantu apskate, pierādījumu izņemšana, administratīvā pārkāpuma protokols un tā noformēšanas kārtība u.c.).

 

Semināra otrajā dienā - notikuma vietas un pārkāpuma izdarīšanas priekšmeta apskate, administratīvā pārkāpuma protokola rakstīšana.

Semināra mērķauditorija: Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novadaiedzīvotāji.

Ikvienu interesentu aicinām līdz šā gada 11.aprīlim pieteikties apmācībām pa tālruni 26513010 vai e-pastu meszivim@inbox.lv

Lektori: pieredzējuši praktiķi Modris Žeivots un Uldis Lencbergs (Jānis Balodis).

Apmācību norises vietas(Ikšķiles novada domes telpās) adrese un darba kārtība tiks precizēta un nosūtīta jau  konkrētajiem interesentiem.

Kontaktpersona Ivars Dubra tel.26513010.,e-pasts meszivim@inbox.lv

 

Semināra galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību.