Pirmsskolas vecuma bērni piedalās “Olimpiskā diena 2019” aktivitātēs

logo

24.septembrī Ikšķiles vidusskolas sporta stadionā uz Olimpiskās dienas aktivitātēm pulcējās bērni no PII “Čiekuriņš”, PII “Urdaviņa”, Tīnūžu sākumskolas,  PPII “Ķiparu nams” un Ikšķiles Brīvās skolas.

Pasākumu vadīja Jogita Pūpola kopā ar saviem pūkainajiem varoņiem- kaķenīti Mīci un kaķēnu Feliksu. Tā ieskaņā vairāk kā 400 bērni ar kaķēnu Feliksu un kaķenīti Mīci izgāja goda apli, lai pēc tam visi kopā atklātu “Olimpisko dienu 2109”. Mazos sportistus uzrunāja Ikšķiles novada pašvaldības Sporta pasākumu organizatore Agita Kābele: “Liels prieks, ka jau trešo gadu notiek Olimpiskajai dienai veltītais pasākums.  Šī  ir diena, kurā mēs satiekamies un godinām Olimpiskos principus- izcilību, godīgumu un draudzību.” Jau tradicionāli pasākumā, skanot Olimpiskajai himnai,  tika pacelts arī  Olimpiskais karogs.
Pēc atklāšanas bērni devās uz interesantām un atraktīvām sportiskām aktivitātēm, kuras palīdzēja novadīt Ikšķiles vidusskolas jaunsargi.

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od

od