Ikšķiles vidusskolā svin valsts svētkus

14

"Daudz laimes, mana Latvija!" Svētku nedēļu skolā noslēdzām ar 5.-7. un 8.-12.klašu svētku brīdi, kurā visi kopā no sirds dziedājām Himnu, vērīgi ieklausījāmies Amantas Matisones, Jolantas Vasiļjevas un Toma Rozentāla sagatavotajās runās Valsts Prezidenta kancelejas rīkotajam Latvijas dzimšanas dienas veltītajam Valsts prezidenta runas konkursam skolēniem. Šī gada tēma "Mūsdienu varonības tēli Latvijā."   Un kā savu tautu uzrunātu Tu, ja būtu Latvijas Valsts prezidents?
     Mūs visus ļoti un uzrunāja un lika aizdomāties stiprā un emocionālā direktora vietnieces mācibu darbā Diānas Ganiņas uzruna: "Kā gan lai parādām savu mīlestību kaut kam tik lielam un neaptveramam kā valsts? Ar sirsnīgiem un iedvesmojošiem vārdiem? Varbūt. Tomēr par vārdiem skaļāk runā darbi. Nekas neatklāj savas dzimtenes mīlestību tik tieši kā sakopta sēta, kā no sirds un rūpīgi paveikts darbs.
Es lepojos ar ikvienu, kurš dara nejautājot: “Kas man par to būs?”. Kurš dara aiz laba prāta, vēloties ik dienu veidot labāku Latviju.
Šajā laikā starp Lāčplēša dienu un valsts dzimšanas dienu, vairāk kā jebkad domājam par tiem dēliem, tēviem un vīriem, kuri izsapņoja un izcīnīja brīvu Latviju.
Ja viņi būtu prasījuši: “Kas man par to būs?”, visticamāk, Latvijas nemaz nebūtu. Mēs esam atbildīgi par viņu atstātā mantojuma saglabāšanu, jo ik dienu dzīvojam viņu sapnī. Latvija ir mūsu mājas… Un mēs esam Latvija.
Būsim tie, kas nevis slinko un pūst, bet tie, kas zemē sēj vismaz vienu graudu veselu, kas paši sevi un Latviju augstā godā ceļ.
Iedrošināsim tos, kas saka: “Nu, ko tad es viens?”, ar piemēru atgādinot, ka no katra viena cilvēka ar lāpu, veidojas lāpu gājiens, no katra viena cilvēka, kurš nolemj četrus gadus vairākas reizes nedēļā mācīties dziedāt, sākas Latviešu Dziesmusvētku kopkoris, no katra viena skolēna, kurš nolemj iestāties Jaunsargos, sākas mūsu valsts drošība un no tā viena cilvēka, kas iedomājās, ka var būt tāda neatkarīga valsts – Latvija, sākāmies mēs.
Novēlu jums noticēt sev, dot ticību citiem un iedvesmoties lieliem darbiem!"
      Ar lielu nepacietību zālē sēdošie gaidīja brīdi, kad tiks izsaukti sacensību "Lāčausis-2019" uzvarētāji. Ar gavilēm sveicam uzvarētajkomandas un galvenos titula ieguvējus- 8.-9.klašu grupā titulu "Lāčausis-2019" saņem Kristers Renārs Ziemelis, bet 10.-12.klašu grupā Annu Kizino un Reinis Latišs.
    Šogad Valsts svētku laikā uzsākts skolai  ļoti nozīmīgs, jēgpilns un vērtīgs  projekts "Ikšķiles vidusskolas pēdas pasaulē". "Mūsu absolventi,  pedagogi, mūsu piedalīšanās Starptautiskajos projektos- tas viss atstāj mūsu pēdas pasaulē"- savā uzrunā teica dabaszinību un inženierzinātņu metodiskas komisijas vadītāja Madara Miltoviča, kura kopā ar vidusskolēniem iepazīstināja ar šobrīd  apkopotām "pēdām pasaulē" un reizē atgādināja- būt aktīviem, atsaukties, lai pasaules karti piepildītu daudz, daudz Ikšķiles vidusskolas pēdu nospiedumu!
       Svētku reizē paldies skolotājām Sandrai Erinovskai, Zanei Bēķei, Madarai Miltovičai, Montai Vanagai par mūsdienīgu pieeju mācību procesa veidošanā un ieguldījumu skolēnu pilsoniskajā audzināšanā. Annai Indānei, Sandai Ziemelei-Miezītei, Kristīnei Bezzubovai, Lindai Ivanovai, Mairai Līdumai, Edītei Eglītei par radošu un godprātīgu pedagoģisko  darbu, kultūrvesturisko tradīciju saglabāšanu un ieguldījumu skolēnu pilsoniskajā audzināšanā. Mūsu skolas čaklajiem gariņiem- Diānai Šmitei, Diānai  Vanagai, Jānim Šmitam, kuri rūpējas par skolas estētiskas vides uzlabošanu,  kārtību, lai mēs justos labi....kā mājās.
      Patieso un emocionālo  piepildījumu vienmēr sniedz mūzika. Paldies mūsu kolektīviem-  5.-9.klašu korim Mairas Līdumas vadībā, koncertmeistarei Editei Eglītei,  skolotājas Mairas jaunizveidotajam Lāčplēša  dienas zēnu ansamblim un Īrisai Mitjkovai, kura svētku  nedēļā muzicēja kopā ar brašajiem zēniem, solistiem, gitāristiem, VIA un skolotajai Lindai Ivanovai, kura uz Ikšķiles  vidusskolas skatuves, kā šis skolas absolvente, ir muzicējusi tik ļoti daudz gadus, sasildot sirdis un priecējot. Paldies arī mūsu skaņu vīram un reizē izcilajam mūziķim Sandim Grauzs, ar kura gādību, esot pie skaņu pults, kolektīvu vadītajiem un izpildītajiem ir miers un prieks- šodienas trīs koncerti skolā skanēja!
  Cik skaisti un cēli šodien izskatījās mūsu skolotājas Dace Ozola Krastiņa un Marta Žagare tautas tērpos!
     Lai visiem skaisti svētki un svētku brīvdienas kopā ar ģimenēm!

Ingūna Bērziņa

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14