Dzīvot tīrā un sakoptā vidē

Dzīvot tīrā un sakoptā vidē

Dzīvot tīrā un sakoptā vidē ir nevis privilēģija, bet gan ikviena cilvēka tiesības un nepieciešamība, tāpēc sabiedrības pienākums ir rūpēties par vides aizsardzību, tai skaitā nodrošināt atkritumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Taču, lai to īstenotu, ir jābūt aktīvai un vienotai dažādu sabiedrības grupu (vides speciālistu, iedzīvotāju, sabiedrisko organizāciju, kā arī pašvaldību, uzņēmumu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvju u. c.) sadarbībai. Būtiski nosacījumi šādai sadarbībai un ikviena sabiedrības indivīda aktīvai rīcībai ir savu tiesību un iespēju pārzināšana, kā arī viegli pieejama informācija par atkritumu veidiem, bīstamību, pārstrādi, radīto slodzi videi un apsaimniekošanas iespējām.

Plašāka informācija pielikumā

Pielikumi: