Akreditēta Sporta skola

sporta skola logo

Ikšķiles novada Sporta skola izgājusi akreditācijas procesu un ieguvusi Izglītības iestādes profesionālās ievirzes izglītības programmas Basketbols (kods 20V813001) akreditāciju uz diviem gadiem. Tā piešķirta ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumu.

Iegūtā akreditācija sniedz iespēju Ikšķiles novada sportistiem iegūt valsts atzītu diplomu par izglītības programmas apgūšanu, kā arī izglītības iestādei ir tiesības pretendēt uz valsts mērķdotāciju pedagogu atalgojumam.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumus apliecina, ka Sporta skola atbilst normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un izvirzītajām prasībām gan personāla sastāvam, gan izglītības kvalitātes kritērijiem.

Ikšķiles novada Sporta skola  dibināta 2019. gada pavasarī.