Aicinājums apmeklēt izstādes 2020.gada janvārī

Tīnūžu muiža_glezna

Tīnūžu Tautas namā

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas eļļas studijas visražīgākā dalībnieka Ulda Stepāna personālizstāde “Brīvdienas ar Doroteju” romantiskā reālisma garā ir mākslinieka ceturtā personālizstāde. Uldis Stepāns ir eļļas studijas dalībnieks kopš pirmā tās pastāvēšanas brīža. Studiju apmeklē jau septīto gadu, piedalījies 14 izstādēs Ikšķilē, Tīnūžos, Ķekavā, Salaspilī, Lielvārdē, Jumpravā. Eļļas meistara un mākslinieka personālizstādes ir izstādītas Tīnūžos, Cēsīs, Valmierā.

brīvdienas ar Doroteju

Uldis Stepāns šīs izstādes darbu radīšanā ir iedvesmojies no ilggadējā Rundāles pils direktora, mākslinieka Imanta Lancmaņa vēsturiski mākslinieciskās grāmatas “Dievinātā Doroteja”, kur ļoti niansēti smalki, augstvērtīgi mākslinieciski, un vēsturiskā patiesībā atklāta Kurzemes hercogienes  Annas Šarlotes Dorotejas fon Mēdemas dzīve.

Grāmatas sižeta iespaidots, mākslinieks Uldis Stepāns 2019.gada vasaras brīvdienās apceļojis vairāk nekā divdesmit Latvijas pilis un muižas, kur ceļojuma iespaidā ir tapuši mākslinieciskie pieraksti, ar ko var iepazīsities izstādē “brīvdienas ar Doroteju” Tīnūžu Tautas namā līdz 3.februārim.

 

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas zālē

Ziemassvētku gaidīšanas laikā Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas zālē ar mūzikas studijas audzēknes Ilze Barones (klavieres) un pedagoģes Lindas Ivanovas (saksofons) muzikālo skanējumu, tika atklāta mākslas studiju dalībnieku izstāde “Interpretācija. Kolāža”. Studiju dalībnieki ar pedagogiem izvēlējās kādu zināmu un cienījamu mākslinieku darbu interpretācijas savā stilā – Serā, Hundertvassera, Monē, Matissa. Savukārt viena daļa savus radošās ieceres izpildījumā izmantoja kolāžas elementus.

Skolas vadība pateicas studiju dalībniekiem par uzdrīkstēšanos un drosmi, par uzticību mūsu skolai visu gadu garumā. Paldies pedagoģei un māksliniecei Elgai Grīnvaldei par eļļas studijas izveidošanu un vadīšanu un jaunajām māksliniecēm Ievai Cielavai, Gundegai Dimperei, Martai Guslenai, Sandrai Jevsejevai, Sanitai Ozoliņai- Griščenko, Inetai Pētersonai, Renātei Rancānei, Initai Žeimai. Paldies pedagogam un studijas vadītājam Varim Lamsteram un studijas dalībniekiem Ilzei Celmai, Ievai Dobulei, Inesei Kancānei, Kristīnei Kronītei, Kitijai Ķepītei, Baibai Mačtamai, Uldim Stepānsam, Ērikai Tihanei. Paldies par akvereļu meistarības pasniegšanu pedagoģei Lailai Balodei un studijas dalībniecēm Kristīnei Kronītei, Baibai Mačtamai, Dacei Penkei, Andrai Pušmucānei, Samantai Vējiņai, Ingai Filipovai. Paldies pedagogas un keramiķim Aleksandram Zobenam par profesionālu pamatu apmācību un studijas dalībniecēm Aigai Ceimerei, Gundegai Dimperei, Helēnai Silavniecei, Karīnai Skangalei, Ērikai Strazdiņai.

Aicinām apmeklēt izstādi “Interpretācija. Kolāža” līdz 3.februārim.

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas gaiteņos, gaiteņos pa ceļam uz bibliotēku un pa ceļam uz doktorātu, vienmēr ir apskatāmi mūsu skolas audzēkņu radošie darbi. Tieši tagad vēl var pakavēties ziemas un aizgājušo svētkus noskaņās izstādē “Lēni, lēni lido sniegi”.

Skolas direktore Valda Jermanova

Andra Pusmucane