Vārda dienu svin: Antis, Antons

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par detālplānojuma „Līvciema iela 52” izstrādes uzsākšanu

Posted in Būvvalde

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 26.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums Nr.27 (prot. Nr.5) „Par detālplānojuma „Līvciema iela 52” izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma izstrādes teritorijā ir iekļauta nekustamā īpašuma “Spriči”, kadastra Nr.74940110007, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940110007 teritorija 3,73 ha platībā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt savrupmāju apbūves plānošanu jaunveidojamās zemes vienībās, detalizējot prasības apbūvei mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM-2 un DzM-4), Citas koptās zaļumvietas (CZ) un Tehniskās apbūves (T) teritorijās.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājas – Albīne Riņķe un Līga Grīnberga.

 
 
 

Jaunākās foto galerijas