Vārda dienu svin: Velta, Velda

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Būvvaldes veidlapas

 Izmantojot portālu Latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums "Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu"

skatīt šeit - https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP174/Apraksts

 

Pielikumi:
Download this file (Adreses piešķiršanas vai maiņas iesniegums.doc)Adreses piešķiršanas vai maiņas iesniegums.doc[Iesniegums par adreses piešķiršanu vai maiņu]
Download this file (Apliecinajuma karte inženierbūvēm.docx)Apliecinajuma karte inženierbūvēm.docx[Apliecinājuma karte INŽENIERBŪVĒM]
Download this file (Apliecinajuma karte_fasade.docx)Apliecinajuma karte_fasade.docx[Apliecinājuma karte ĒKAS fasādei]
Download this file (Apliecinajuma_karte_vienk_atjaunosanai.docx)Apliecinajuma_karte_vienk_atjaunosanai.docx[Apliecinājuma karte ĒKAS vienkāršotai atjaunošanai]
Download this file (Apliecinājums par inženierbūves gatavību eksplutācijai.docx)Apliecinājums par inženierbūves gatavību eksplutācijai.docx[Apliecinājums INŽENIERBŪVES gatavību ekspluatācijai]
Download this file (Apliecinajums_gatavibai_ekspluatacija.docx)Apliecinajums_gatavibai_ekspluatacija.docx[Apliecinājums par ĒKAS gatavību ekspluatācijai]
Download this file (Apliecinajums_par_ekas_nojauksanu.docx)Apliecinajums_par_ekas_nojauksanu.docx[Apliecinājums par ĒKAS nojaukšanu]
Download this file (Atzinums_par_buves_parbaudi.docx)Atzinums_par_buves_parbaudi.docx[Atzinums par būves pārbaudi]
Download this file (Buvdarbu_vaditaja_saistibu_raksts.docx)Buvdarbu_vaditaja_saistibu_raksts.docx[Būvdarbu vadītāja saistību raksts]
Download this file (Buvniecibas iesniegums_no_2017.docx)Būvniecības iesniegums inženierbūvēm[Būvniecības iesniegums INŽENIERBŪVĒM]
Download this file (Buvniecibas_iesniegums.docx)Buvniecibas_iesniegums.docx[Būvniecības iesniegums ĒKĀM]
Download this file (Buvniecibas_iesniegums_elektriba.docx)Buvniecibas_iesniegums_elektriba.docx[Būvniecības iesniegums ELEKTRĪBA]
Download this file (buvniecibas_iesniegums_sakari.docx)buvniecibas_iesniegums_sakari.docx[Būvniecības iesniegums SAKARI]
Download this file (Buvuzrauga_saistibu_raksts.docx)Buvuzrauga_saistibu_raksts.docx[Būvuzrauga saistību raksts]
Download this file (Detālplānojuma ierosinātāja iesniegums.doc)Detālplānojuma ierosinātāja iesniegums.doc[Detālplānojuma ierosinātāja iesniegums]
Download this file (Iesniegums reklāmas izvietošanai.docx)Iesniegums reklāmas izvietošanai.docx[Iesniegums reklāmas izvietošanai]
Download this file (Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprinašanai.doc)Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprinašanai.doc[Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai]
Download this file (Iesniegums zemes iericibas projekta izstradasanai.doc)Iesniegums zemes iericibas projekta izstradasanai.doc[Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādāšanai]
Download this file (iesniegums_buvatlaujas_pagarinasana_pārreģistr.docx)Iesniegums būvatļaujas pagarināšanai[Iesniegums būvatļaujas pagarināšanai]
Download this file (Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm_konservacija.docx)Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm_konservacija.docx[Paskaidrojuma raksts INŽENIERBŪVES konservācija]
Download this file (Paskaidrojuma raksts.docx)Paskaidrojuma raksts.docx[Paskaidrojuma raksts ĒKĀM]
Download this file (Paskaidrojuma raksts_inženierbūvēm.docx)Paskaidrojuma raksts_inženierbūvēm.docx[Paskaidrojuma raksts INŽENIERBŪVĒM]
Download this file (Paskaidrojuma raksts_konservacija.docx)Paskaidrojuma raksts_konservacija.docx[Paskaidrojuma raksts ĒKAS konservācijai]
Download this file (Paskaidrojuma raksts_lietos_veida_maina_bez_parbuves.docx)Paskaidrojuma raksts_lietos_veida_maina_bez_parbuves.docx[Paskaidrojuma raksts ĒKU lietošanas veida maiņai bez pārbūves]
Download this file (Paskaidrojuma raksts_nojauksana.docx)Paskaidrojuma raksts_nojauksana.docx[Paskaidrojuma raksts ĒKU nojaukšanai]
Download this file (Pazinojums_par_buvniecibu_elektriba.docx)Pazinojums_par_buvniecibu_elektriba.docx[Paziņojums par būvniecību ELEKTRĪBAI]
Download this file (Sabiedrības viedokļa aptaujas lapa.doc)Sabiedrības viedokļa aptaujas lapa.doc[Sabiedrības viedokļa aptauja]
Download this file (Vispārējā iesnieguma forma.doc)Vispārējā iesnieguma forma.doc[Vispārējā iesnieguma forma]
 
 
 

Jaunākās foto galerijas