Vārda dienu svin: Uga, Hugo, Uģis

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Konference par pašvaldību teritoriālo reformu

konference_9.11.

9.novembrī Latvijas Zaļās partija (LZP) organizēja konferenci "Pašvaldību teritoriālā reforma. Scenāriji. Riski. Ieguvumi". Uz konferenci tika aicināti LZP pārstāvēto pašvaldību vadītāji, deputāti, kādreizējie LZP pārstāvēto pašvaldību vadītāji, deputāti, kā arī biedri, kuru profesionālā darbība saistīta ar pašvaldību darbu, kā arī visi, kuri jūtas kompetenti ar pašvaldībām saistītos jautājumos.

Pasākuma ievadā visiem interesentiem bija iespēja klātienē iepazīties ar vienu no mūsdienīgākajām pirmskolas izglītības iestādēm Latvijā- PII “Čiekuriņš”.

Par administratīvi teritoriālā iedalījuma problemātiku Latvijā izsmeļošu prezentāciju sniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktora vietnieks Arnis Šults. Viņš informēja, ka reforma nav pašmērķis, bet līdzeklis valsts uzdevumu izpildei tas iedzīvotāju interesēs. Piemēram, padarīt valsts teritoriālo struktūru iedzīvotājiem un pašai valsts pārvaldei saprotamāku; saskaņojot darbību starp dažādām institūcijām teritorijās, nodrošināt racionālāku un efektīvāku resursu izmantošanu, tai skaitā finanšu.

konference_9.11.

Plānošanas reģiona lomu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā prezentēja Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa – Priede. Viņas pārliecība, ka vienīgais instruments kā ieviest plānošanas dokumentus, ir dalība atklātos projektu konkursos. Tāpēc viena no problēmām – Eiropas finansējuma lielākā proporcija tiek ieguldīta Rīgā, tā radot pārējo reģionu noplicināšanos.

konference_9.11.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš sniedza visiem klātesošajiem pamatinformāciju par Ikšķiles novadu, kas uzskatāmi apliecināja, ka novads ir pašpietiekams ar pastāvīgu iedzīvotāju skaita pieaugumu, ar uz izaugsmi orientētu budžeta plānošanu un infrastruktūras attīstību. Minot priekšlikumus administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai, tika uzsvērts, ka sadarbības izvēles prioritātei jābūt iedzīvotāju vajadzībām, nevis tikai ģeogrāfiskajai teritorijai, turklāt balstītai uz brīvprātīgās kopdarbības pamatiem, ņemot vērā katras pašvaldības sociālekonomisko situāciju.

konference_9.11.